Onze processen

Van zaadteler naar retailer

Voordat de groenten van Westfresh hun weg van de zaadteler naar de retailer hebben gevonden, vinden er tal van handelingen plaats om tot een mooi eindproduct te komen.

Hierin onderscheiden we globaal drie processen:


- De teelt: het planten, onderhouden en oogsten van a-klasse versproducten
- Verkoop: via Tolpoort
- Verpakking en distributie: via Tolpoort

Wilt u meer inzicht in de werkwijzen van Westfresh?
Lees verder over onze processen of neem contact op.