Fa. Th. M. Reus & zn.

Derde generatie bloemkooltelers

Wie Wim en Peter Reus
Wat Bloemkool
Waar Hem

Als ik bloemkool sta te snijden langs een akkerrand waaruit een continue gezoem klinkt, of als ik omringd wordt door een zwerm kieviten die met me meevliegt als ik op het land werk, weet ik dat ik goed bezig ben. Want ik ben een echt natuurmens, en dat werkt door in al mijn activiteiten.
Zo ben ik naast Westfresh-teler bestuurslid van de Agrarische Natuur Vereniging en probeer ik in woord en daad bij te dragen  aan een optimaal natuurlijk evenwicht. Het idee dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor een goed product, maar ook voor de natuur, ligt aan de basis van mijn werk
.”

-Wim Reus