Westfresh is 'On the way to PlanetProof'

ACHT CONCRETE KENMERKEN VAN DUURZAMERE GROENTETEELT

 

In januari 2019 werd het Nederlandse ‘milieukeur’ vervangen door het Europese PlanetProof. Agrarische bedrijven komen in aanmerking voor deze certificering als zij voldoen aan bovenwettelijke eisen met betrekking tot duurzaamheid, natuur en milieu. Bij invoering van het certificaat bleken telers van Westfresh aan de gestelde eisen te voldoen. Westfresh mag zich daarmee officieel PlanetProof noemen.


Voor de telers van Westfresh was de introductie van het keurmerk geen aanleiding om hun werkwijze acuut te verduurzamen. Want zij nemen al jaren maatregelen om hun gewassen, grond en omgeving verantwoord te beheren.

Het was dan ook geen verrassing dat de groenten van Westfresh PlanetProof bleken. Westfresh-teler Manus Laan: “PlanetProof is voor ons vooral een erkenning van onze inspanningen en de kwaliteit van onze producten. Want verantwoord telen deden we al in het verleden, ontwikkelen we door in het heden en blijven we doen in de toekomst.”

Maar wat betekent dat nu in de praktijk; PlanetProof telen? We laten je aan de hand van acht concrete kenmerken zien waarom Westfresh PlanetProof is.

 

1. Bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
Om natuurlijke processen te stimuleren doen Westfresh-leden aan doelgericht akkerrandenbeheer. Wim Reus: “Ik zaai stroken van tientallen meters met bloemen en kruidenmengsels die insecten als bijen en vlinders aantrekken, en dus bijdragen aan biodiversiteit. Ook trekken de randen natuurlijke luizenbestrijders als lieveheersbeestjes en sluipwespen en vormen zo een natuurlijk alternatief op chemische bestrijdingsmiddelen.”
En er zijn meer positieve effecten van de akkerranden. Zo noemt Wim Reus het stimuleren van natuurlijk evenwicht en driftreductie. Reus: “Het Louis Bolk Instituut becijferde dat akkerranden langs sloten bijdragen tot maar liefst 96% driftreductie.” Hiermee vormen akkerranden een natuurlijke buffer die uitspoeling van mest en gewasbeschermingsmiddelen tegengaat. Daarbij is het een leuke bijkomstigheid dat de aanblik van het land nóg mooier, kleurrijker en levendiger wordt.

 

Bloeiende akkerrand op perceel Westfresh-teler Wim ReusBloeiende akkerranden op percelen 
Westfresh-teler Wim Reus

 

2. Nestgelegenheden voor vogels
Ook als het gaat om bescherming van weidevogels is Wim Reus pionier. Door goede omstandigheden te creëren –van het verplaatsen van nesten, tot het waarborgen van leven in de grond en het actief bijdragen aan beschermde en beschutte nestgelegenheid- is het voor weidevogels goed toeven op het land van Reus. “Ik heb door voldoende nestgelegenheid en voeding voor de vogels de neststand op mijn land weten te verzevenvoudigen. De vogels hebben het goed bij mij, en ik geniet op mijn beurt keer op keer van de weidevogels die me dagelijks omringen tijdens mijn werkzaamheden.”

 

3. Stimulering mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
Westfresh-telers gebruiken steeds minder onkruidbestrijdingsmiddelen. In plaats van chemisch, werken Laan Andijk BV en A&H Kok bijvoorbeeld met state of the art mechanische technieken. Hun schoffels beschikken over de capaciteit om tot een paar centimeter van de plant nauwkeurig onkruid te verwijderen. En daarmee is er veel minder chemische bestrijding nodig. 

 

4. Gebruik van duurzame energie
In 2015 werd op het dak van ons verpakkings- en distributiecentrum Tolpoort het (toen) grootste zonnepark van West-Friesland geïnstalleerd. Zo worden de groenten van Westfresh voor een groot deel gekoeld met zonne-energie, en voldoet Tolpoort aan de eisen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 

5. Behoud van bodemvruchtbaarheid
Westfresh streeft naar een ideale vruchtwisseling en ieder lid draagt er zorg voor dat de teelt op zijn grond zich niet beperkt tot één gewas. De stikstof die vrijkomt bij bij het verbouwen van groenten wordt op natuurlijke manier vastgelegd door na de teelt bijvoorbeeld gras of andere groenbemesters te zaaien. Deze gewassen zorgen ervoor dat stikstof terug in de bodem komt als organisch materiaal, waardoor de vervolgteelt het weer opnieuw kan gebruiken.
Ook wordt groenteteelt afgewisseld met het zaaien van luzerne. Dit bijzondere plantje heeft de mogelijkheid stikstof uit de lucht vast te leggen in de bodem en het hiermee beschikbaar te maken voor vervolgteelt.
Dus door een slimme vruchtwisseling zorgen Westfresh-leden na de teelt dat er zo min mogelijk stikstofresten uitspoelen, en tegelijk wordt bijgedragen aan een voedingsrijke bodem voor de volgende teelt. De bodem wordt niet uitgeput, maar ook niet overvoed.
Deze balans komt zowel de kwaliteit van de producten als het gehele ecosysteem ten goede. Zo wordt gewerkt aan uitstootreductie en het tegengaan van uitspoeling. Daarbij wordt bijgedragen aan de vruchtbaarheid van de grond. En daarmee kan de inzet van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest worden geminimaliseerd. 

 

6. Efficiënt gebruik van meststoffen
Wim Reus: “Ik werk er altijd aan om een gebalanceerd bemestingsbeleid te voeren. Dit betekent dat ik mijn grond goed onderhoud en het humuspercentage op peil houd. Je bodem is het belangrijkste stuk natuur waar je mee werkt. Het voedt je product en ligt aan de basis van het ecosysteem, dus een goede zorg is essentieel. Zo gebruik ik vooral compost om een rijke, levende grond te creëren en behouden. Ook geef ik bouwland periodes van rust. Door de grond braak te laten liggen herstelt de natuurlijke balans zonder voedingsstoffen toe te voegen of te onttrekken. Bemesten doe ik niet te weinig, maar ook zeker niet teveel. Ik kijk naar wat het land en het leven hieromheen nodig heeft en beantwoord aan de behoeften van de natuur.”   

 

7. Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
Verpakkingscentrum Tolpoort specialiseert zich steeds verder in het aanbieden van recyclebare plastics voor versproducten. In overleg met de klant biedt Tolpoort toenemende mogelijkheden om een PlanetProof product in een recyclebare plastic af te zetten en zo aan de vraag van een minder milieubelastend product te voldoen.

 

8. Afvalverwerking en –scheiding
Alle Westfresh-leden worden al ruim een decennialang, jaarlijks gecontroleerd door GlobalG.A.P.. Deze onafhankelijke instantie vereist onder andere dat GlobalG.A.P. gecertificeerde bedrijven hun afval verantwoord verwerken. Dit houdt concreet in dat plastics en papier gescheiden worden aangeboden, organisch afval op een evenwichtige manier zijn weg terug vindt in de natuur en dat resten chemisch afval op de juiste manier afgevoerd worden. Telers nemen daarbij verantwoordelijkheid door financieel bij te dragen aan de verwerking van agrarisch afval.
GlobalG.A.P. eisen overlappen op meer manieren met de standaards voor PlanetProof. Daarmee zijn Westfresh-telers voor een groot deel PlanetProof avant le lettre. En die koploperspositie zijn zij vastbesloten vast te houden. 

 

U ziet het, Westfresh nam en neemt op tal van manieren verantwoordelijkheid voor een mooi product én een mooiere wereld. Het zal u ook opgevallen zijn dat het verder denken dan kortstondig rendement de telers al lang in de genen zit. Volgens Westfresh lid Wim Reus kan dat ook niet anders: “Als agrariër kom je niet alleen halen uit de natuur, maar móet je ook teruggeven. Als jij goed voor je gewas, je grond en je omgeving zorgt, betaalt zich dat op de lange termijn terug.”  

Vogelnestje in Westfries bloemkoolblad
Vogelnestje in Westfresh bloemkoolblad